Cvičení rodičů s dětmi

Ke správnému vývoji dětí je nutné velké množství podnětů (ze svalů, smyslů, změn poloh těla).

Dostatek příležitostí k pohybovým aktivitám a novým zkušenostem příznivě působí na psychomotorický vývoj dětí a zvyšuje také sociální stabilitu. Děti těší společné činnosti s maminkou či tatínkem a postupně se začínají zajímat o vrstevníky. Ideální aktivitou je cvičení rodičů s dětmi.

 

Kdo vede lekce cvičení s dětmi

S dětmi cvičí kvalifikované lektorky, které se specializují na pohybový vývoj dětí.

 

S sebou potřebujete

Vhodné oblečení pro dítě (tepláčky, tričko).

Vhodné oblečení pro maminku (jako na cvičení).

Cvičíme bez bot.

 

 

MAZLÍCI

Cvičení zaměřujeme na nácvik stability stoje, rovnováhy, zvedání ze země do stoje v prostoru, stále se procvičuje lezení, objevování prostoru a vlastních možností (prolézačky, žebříky, překážkové dráhy). Využíváme velké množství vhodných pomůcek - motivují děti k pohybu, rozvíjejí jemnou motoriku, vnímání barev a tvarů. Podporujeme rozvoj řeči, vnímání rytmu - cvičení doprovází básničky a písničky. Děti si jich mnoho zapamatují a cvičení v jejich rytmu je baví. Snažíme se o citlivý přístup a bezpečí - vždy vybíráme takové činnosti, které děti zvládnou, aby měly pocit úspěchu.

 

Pro koho

Kurz je určen pro děti od 1 do 2 let. Jedná se o děti, co začínají samy chodit nebo chodí, ale jejich chůze ještě není zcela koordinovaná.

 

 

ŠPUNTÍCI

V tomto období je cvičení pro děti hrou a zábavou a v tomto duchu jsou vedeny i lekce. Cílem je utvoření pozitivního vztahu dítěte k pohybu, správný psychomotorický rozvoj, utužení sociálních vazeb a vznik prvního kamarádství, kooperace s ostatními dětmi a v neposlední řadě i upevňování vazeb matka-dítě. Využíváme balanční pomůcky, překážkové dráhy, tanec a další vhodné cvičební prvky. Lekce je vedena za pomoci říkadel, písniček a básniček, které děti rozvíjí i ve slovní zásobě. Díky spolupráci a zapojení maminek je dítě vedeno k celistvému a správnému psychomotorickému vývoji. Cvičení doprovází maňásková kamarádka  Lucinka, která pomáhá dětem lekce zpříjemnit a učí je v edukačně - výchovném směru.

 

Pro koho

Kurz je určen pro děti od 2 do 3 let. Jedná se o děti, co již samy koordinovaně chodí.