Předškoláci 

Ideální období pro zapojení dítěte do zájmově zaměřené pohybové činnosti - výrazně se rozvíjí pohybová aktivita, dítě se osamostatňuje, učí se spolupracovat, hledá si kamarády.

A já sám, vždycky sám :-). Jedná se o naše 1. cvičení, na kterém si děti zacvičí bez rodičů.

 

Kdo vede lekce cvičení s dětmi

S dětmi cvičí kvalifikované lektorky, které se specializují na pohybový vývoj dětí.

 

S sebou potřebujete

Vhodné oblečení pro dítě (tepláčky, tričko).

Cvičíme naboso nebo v čisté sálové obuvi.

 

 

ULIČNÍCI

 

„Pohyb je prostředkem seznamování se s prostředím, prvním učením, jak ovládnout své tělo, jak si poradit se svým okolím a tím nabýt potřebné zkušenosti. Pohyb je prostředkem jak vyjádřit sebe sama a komunikovat s ostatními. Je také prostředkem získávání sebevědomí, hodnocení sebe samého, vzájemného srovnávání a pomáhání si, soupeření a spolupráce.“ (DVOŘÁKOVÁ, H.; Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte. Portál s.r.o. Praha 2002. ISBN 80-7178-693-4, str. 13.)

A v tomto duchu jsou vedeny tyto lekce s dětmi. Společně s dětmi a pravidelným pohybem předcházíme vzniku vadného držení těla, jednostrannému zatížení těla, vzniku civilizačních chorob, které je v tomto věku časté.

Děti cvičí samy bez rodičů, učí se samostatnosti, spolupráci s ostatními dětmi a lektorem, respektu, disciplíně.

Cvičení je zaměřeno na posílení jednotlivých přirozených pohybů, jako je chůze, běh, skok a doskok, správný hod aj.

K tomu využíváme nejrůznější pomůcky, opičí dráhy, a další. Celé cvičení je vedeno pomocí pohybových herních cviků na správné držení těla, je doprovázeno tancem, říkankami, písničkami a pohádkami.

Na vše dohlíží maňásková kamarádka a uličnice Lucinka.

Cvičení pomůže dětem zvládnout nadbytečnou energii, pohybový neklid a zvýšit schopnost pozornosti.

 

Pro koho

Kurz je určen pro děti od 3 do 5 let, co vydrží na lekci samy bez rodiče.