NA LEKCI, KTEROU SI VYBERETE JE TŘEBA SI VYTVOŘIT REZERVACI V REZERVAČNÍM SYSTÉMU.